Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Necmeddîn kübrâ’nın risâle-i sefîne’si ve tesviyetü’l-imâd adlı şerhi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Risâle-i Sefîne, Kübreviyye tarîkatının pîri Şeyh Necmeddîn Kübrâ'nın (v. 618/1221) bir eseridir. Bu vecîz risâle şerîat, tarîkat ve hakîkat hakkında çok önemli ve husûsî bilgiler ihtivâ etmektedir. Onun Tesviyetü'l-İmâd adlı şerhi Osmanlı'nın son döneminde, Nakşibendiyye tarîkatı müntesiblerinden el-Hâc Muhammed Emîn Efendi (v. ?) tarafından yazılmıştır. Bu makalede, iki eser hakkındaki kısa bir değerlendirmenin ardından adı geçen risâlenin metni, tercümesi ve şerhi sunulacaktır.

Özet İngilizce :

The Risala-i Safina/The Treatise of Ship is a work of Sheikh Najm al-Din al-Kubra (d. 618/1221) who is the founder of the Kubrawiyya Sufi Order. This concise treatise consists of very important and special knowledge on sharia/Islamic canon law, tarika/the sufi order and hakîka/the reality. It's commentary named Tesviyetu'l-Imad/ Making The Pillars Equal was written by al-Hâc Muhammad Amin Efendi (d. ?), who is one of the adherents of the Nakshbandiyya Sufi Order in the last period of Ottoman Empire. In this article, after a brief evaluation on these two works, the text, translation and commentary of the treatise in question will be presented.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :