Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhyiddin ibnül-arabînin hayatı ve eserleri

Yazar kurumları :
Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin hayatı ve eserleri hakkında fazla ayrıntıya girmeden genel bir mâlûmat vererek bu doğrultuda, doğup yetiştiği muhit, geleneksel olarak aldığı eğitim, yakın çevresi, seyahatleri ve tasavvufî/rûhânî tecrübeleri bakımından bir sûfînin genel portresini çizmeye çalıştık. Bu portrede daha çok, ilim ve hakikate adanmış bir hayat, bunun sonucu olarak ilim ve irfan merkezlerine yönelik seyahatlerle geçen bir ömür, farklı sûfiyâne tecrübeler ve bütün bunların mahsulü hayli zengin bir külliyât dikkat çekmektedir. 

Özet İngilizce :

This paper tries give general information about the life and works of Muhyiddin Ibn al ‘Arabi, without giving much detail. In this regard, we tried to draw a general portrait of a Sufi in terms of the place where he was born and raised, his traditional training, his close environment, his travels and spiritual experiences. This portrait is basically characterized with a life devoted to knowledge (‘ilm) and reality (haqiqa), and years which, as a result, passed with travels to various centers of spiritual science and gnosis, various spiritual experiences and a rich imaginative corpus juris which is a product of such life. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :