Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hz. yûsuf’un gördüğü rüyanın fusûsu’l-hikem’deki yorumu

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

İbn Arabî, Fusûsu’l-Hikem’de bir peygamberle ilgili kıssa veya kıssalardan hareketle hayatın ve varlığın gerçekliği üzerinde yorumlarda bulunur. Zikredilen kitapta Hz. Yûsuf’un gördüğü rüyanın da ilginç bir yorumu yapılmıştır. İbn Arabî, bu rüyadan hareketle, bu dünyâda yaşanan hayâtın bir rüyâ ve bir hayâl olduğunu, onun gerçekte gerçek olmadığını, ancak gerçeğin bir gölgesi olduğunu söyler. Devâmında, Vahdet-i Vücûd öğretisinin temel tezlerinden olan “âlemin varlığının Hakk’ın varlığının bir gölgesinden ibâret olduğu, gerçek varlığın Hakk’a âit olduğu” görüşünü ışık-gölge metaforuyla ortaya koyar. Bu makalede bu görüşler, şârihlerin katkılarıyla birlikte işlenecektir.

Özet İngilizce :

Ibn Arabi makes interpretations on life and the reality of existence in his Fusus al-Hikam through an anecdote or anecdotes related with a certain prophet. There is also an interesting interpretation of Joseph’s dream in the aforementioned work. Via this dream, Ibn Arabi states that this worldy life is nothing other than a dream or vision, and is not a real one indeed; he says that it is rather only a reflection of reality. Moreover, he explains the idea of “the existence of world is no more than a reflection of the Existence of The All-Truth, and the real existence belongs only to al-Haqq Himself” which is one of the basic principles of Unity of Being (Wahdat al-Wujud) by means of a light-shadow metaphor. These views would be explained by the contributions of other interpreters concerning this matter.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :