Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Harîrî-zâde’nin, sülûkün mertebelerine dair bir risalesi: feyzu’l-muğnî min sırri hadîsi ‘men talebenî

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Son dönem Osmanlı sûfîlerinden Harîrîzâde M. Kemaleddîn'in, “Men talebenî vecedenî…” diye başlayan bir kudsî hadîs üzerine yaptığı şerhten oluşan Arapça yazma bir risa-lesinin tercümesidir. Vahdet-i Vücûd anlayışı çerçevesinde yapılan şerhte, tasavvufî terbiyenin merhalelerini oluşturan “sülûk” ve “cezbe” mertebeleri izah edilerek, “kemâl”e ermenin usûlü anlatılmaktadır. Çalışmanın başında, yazar hakkında kısaca bilgi verilmiş ve risalenin mahiyeti özet olarak tanıtılmıştır.

Özet İngilizce :

This study is the translation of Last Period Otoman Sufi Hariri Zadah M. Kamaladdin's manuscript booklet from Arabic to Turkish language. This translation booklet from Hariri Zadah is commentary on sacred hadith; “man talabani vajadani…” The stages of „suluk' and „cazbah' (rapture) that constituting of sufis educational various stages have been explained and expressed the methods and ways of perfection ın this commentary which has been written with in the context of „wahdat al-wujud's (unity of being) conception. In head of the study had been given knowledge shortly about the booklet's author and the booklet's essential character summary.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :