Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anne nûr el-ensâriyye’den âlime-i hicaz fahru’n-nisâ bint rüstem’e: muhyiddîn ibn arabî’nin çevresindeki hanımlar

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

“Kadın” konusunda olumlu görüşleriyle bilinen Muhyiddîn İbn Arabî (ö.638/1240), Allah, erkek ve kadın üçlüsü arasında çok sıkı bir sevgi bağı olduğuna inanır: Allah, Âdem'i (yani erkeği) kendi sûreti üzerine yaratmış, Âdem'den yarattığı Havva'yı (yani, kadını) da onun sûreti üzerine yaratmıştır. Bu demektir ki, Allah erkeğin, erkek de kadının vatanıdır ve aralarındaki sevgi de bundan kaynaklanmaktadır. Onun etrafındaki hanımlar arasında başta annesi Nûr el-Ensâriyye, ilk eşi Meryem, ve muhtemelen ilk çocuğu olan Zeyneb'i saymak gerekir. O, kadın ve erkeğin, kutubluk her konuda müsâvî olduğuna inanan birisi olarak, erkeklerin yanında kadın velîlerin rehberliğinden ve şeyhliğinden de faydalanmıştı. “Hanım şeyhleri/hocaları” denince akla, kendisi hakkında „İlâhî anne” tabirini kullandığı Fâtıma Bint İbn el-Müsennâ, Şems Ümmü'l-Fukarâ ve “Hicaz ulemâsının övüncü” diye tavsif ettiği Fahru'n-Nisâ Bint Rüstem gelir. İbn Arabî'nin, kendileriyle karşılaşıp tasavvufî hallerinden faydalandığı başka hanımlar da vardı.

Özet İngilizce :

Muhyi al-Dīn Ibn „Arabī (d.638/1240) who is well known for his favorable views on woman, is of the idea that there is a very strict love-bound between God, man and woman trinity: God created Adam/man on His own shape, and created woman on Adam/man's shape. Thus, God is watan (country of origin) of Adam, and in turn Adam is watan of woman. And the love between them is originated from this relationship. His mother Nūr al-Ansāriyya, his first wife Maria and probably the first child born to him Zainab should be regarded as the foremost important wom-en around him. As he believed that man and woman were equal in everything including being the chief saint of the earth, he followed women sheiks along with men ones. His instant women sheiks includes Fātıma Bint Ibn al-Muthannā, about whom he used the term “Divine mother”, Shams Umm al-Fuqarā' (mother of the poor), and Fakhr al-Nisā Bint Rustam, a scholar and the sheik of Hejāz. There were other women from whose Sufi states and stations Ibn Arabī was impressed and benefited.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :