Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni medya akimlarina türk insaninin uyum sağlama süreci (istanbul ili örneği)

Yazar kurumları :
Adıgüzel MYO1, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

2000’li yıllardan sonra gelişen ve yaygınlaşan internet medyası ve sosyal medya akımları, klasik medyanın yerine geçme eğilimindedir. Amerika’daki birçok gazetenin 2015 yılı itibariyle matbaalarını kapatıp dijital medya yayınlarına geçme kararı bu eğilimi desteklemektedir. Dijital medyanın gelişimi ile birlikte sosyal medya, gelişmiş ülkelerdeki klasik medya yayıncıları için karlı bir platform olmaya başlamıştır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, gerek teknolojiye geçiş sürecinin yavaş olması gerekse de teknolojinin daha yavaş özümsenmesi, halkın bu yeni medya akımlarına uyum sağlamasını zorlaştırmıştır. Bu çalışmada, Türk insanının yeni medya akımlarına uyum sağlama süreci incelenmiştir. Bu amaçla Survey yöntemine dayalı olarak bir anket çalışması yürütülmüş ve anket sonuçları SPSS programında değerlendirilerek istatistiksel açıdan raporlanarak yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After the 2000s, developing and spreading internet media and social media tend to stand for traditional media. That many news in America will close their priting house in 2015 supports the trend. Along with the development of digital media, social media has become a profitable platform for traditional media publishers in developed countries. In developing countries such as our country, both slow transition period to new technology and slower absorption of technology complicated that people adapt to new media flows. In this study, Turkish people’s adaptation process to new media trends was analysed. For this purpose, a survey was conducted and the results, evaluated in the SPSS program, were interpreted statistically. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :