Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yazarın niyeti-okurun beklentisi çatışmasından doğan ihmale ve istismara maruz kalan bir çocuğun romanı: küçük paşa

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
660
DOI :
Özet Türkçe :

Ebubekir Hâzım Tepeyran, 1910 yılında yayımladığı Küçük Paşa'yı Anadolu insanının dramını gözler önüne sermek niyetiyle yazmıştır. Ancak şartların da etkisiyle okurun beklentisine cevap veremeyen eserini dil, üslup ve muhteva bakımından gözden geçirerek üzerinde önemli değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler, metnin anlamının yazarın niyetini aşmasına ve okuyucu nezdinde Anadolu insanın dramından çok eserin başkahramanı Küçük Paşa'nın/Salih'in dramının ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada Küçük Paşa, yazarın niyeti, okurun niyeti, metnin anlamı bağlamında ele alınarak köylülerin yürek parçalayan alınyazısının değil Salih'in alınyazısına, ihmale ve istismara uğrayan bir çocuğun alınyazısına nasıl dönüştüğü irdelenmiş ve tüm boyutlarıyla ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

İn his book Küçük Paşa which was published in 1910 Ebubekir Hâzım Tepeyran intended to bring out the tragedy of Anatolian people. However important changes were made by Tepeyran by reviewing the content and manner since the book did not satisfy the expectation of readers. As a result of this, meaning of the text changed beyond the intention of writer and tragedy of the Küçük Paşa who is the main character of the book came in forefront more than the tragedy of Anatolian people in the eyes of the readers. İn this work Küçük Paşa novel is treated in the context of the intention of the writer, intention of the readers and the meaning of the text. How it turns from the hearth rending faith of villagers to the faith of Salih who was neglected and abused is explicated and revealed in all aspects.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :