Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xv. yüzyil dinler tarihçisi olarak makrîzî

Yazar kurumları :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Markîzî (d. 1365- ö. 1442), ortaçağ İslam dünyasında yetişmiş ve İbn Haldun ekolüne mensup büyük tarihçilerden biridir. Tarih başta olmak üzere pek çok alanda eser yazmıştır. Çalışmamızda Makrîzî’nin el-Hıtat adlı eserinden hareketle Yahudilik ve Hıristiyanlık dinleri hakkında verdiği bilgiler tespit edilmiş; izlediği metodun belirlenmesi ve bilgilerin kısmî değerlendirmesi de ayrıca yapılmıştır. Netice olarak o, eserinde tasvirî bir metotla dinler hakkında değerli bilgiler vermiş, mümkün mertebe mukayese ve yorumdan kaçınmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Maqrizi (1365-1442) is one of the great historians, who was studied in the medieval Islamic world and is belonging to the school of Ibn Khaldun. He wrote in many areas, especially history. In our study, moving from the work of al-Maqrizi called al-Khitat, we have identified the information given about the religion of Judaism and Christianity and specified the method followed by Makrîzî. As a result, he has given valuable information about religions in his book in descriptive method and avoided from comparisons and reviews as much as possible. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :