Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kurulan ilk özel maden şirketleri: özdemir antimuan madenleri limited şirketi örneği ve aile işletmelerinde sürdürülebilirlik

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi2, Bandırma MYO3
Görüntülenme :
635
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde maden işletmelerinin genel durumu; İmparatorluk yıkıldıktan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1920'lerden itibaren takip ettiği maden politikaları ve bu çerçevede madenlerin millileştirilmesi; bazı maden işletmelerinin özelleştirilmesi ve bu bağlamda devletten imtiyaz hakkı alınarak kurulan Özdemir Antimuan Limited Şirketi ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinde etkili olan "duygusal sahiplik" konusu açıklanmıştır. TBMM açıldığı andan itibaren, siyasi ve ekonomik meselelere el koymuş ve kanunlar çıkarmaya başlamıştır. 1921 yılından itibaren madencilikle ilgili olarak da "milli ekonomi" çalışmaları başlamıştır. Örneğin Zonguldak'taki kömür madenlerinin devlet tarafından işletilmeye başlanması, Etibank ile Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması sektörün ayakta kalabilmesi için yapılan girişimlerdendir. Ancak devlet kömür, petrol, demir, altın, gümüş, bakır vb. daha öncelikli madenlerin dışında kalan antimuan madeninin işletmesini özel sektöre bırakmıştır. 1932'de Zonguldak mebusu Ragıp Bey'e hisse verilmesiyle Özdemir Antimuan Şirketi'nin temelleri atılmış, işletme bir ara devletleştirilmişse de 1951 yılında Özdemir Antimuan Madenleri Limited Şirketi'ne dönüşmüştür. Ragıp Özdemiroğlu'ndan sonra şirket yönetimi oğlu İlhan Özdemiroğlu'na, sonrasında da üçüncü nesil aile üyeleri Osman Özdemiroğlu ve Ayşe (Özdemiroğlu) Baltalı'ya geçmiştir. 1981 yılına kadar faaliyetlerine devam eden işletmenin sürdürülebilirliği aile içi anlaşmazlıklar ve çatışmalar nedeni ile son bulmuştur. Özdemir Antimuan Madenleri o dönemde hem Türkiye'nin en büyük antimuan madeni hem de özel bir maden işletmesi olması bakımından Türkiye'nin madencilik politikalarına ışık tutan bir şirkettir.

Özet İngilizce :

In this study, the general status of mining operations during the last term of Ottoman empires; The nationalization of mines and the mining policies of the republic of Turkey after the collapse of Ottoman Empires since 1920s; privatization of some mines and in this subject to Ozdemir Antimony Limited company which get concessions rights from government and emotional ownership that effects on sustainability of family Business are investigated. Parliament seized political and economic issues and began create law at the time when opened. The work of the National economy regarding with mining started in 1921. For example, to begin Zonguldak coal mines operated by the government, to establish of Industry and Mines Bank with Etibank just for the ventures for the sector in survive. However, the Turkish Government left antimony mine outside from prior mines such as coal, oil, iron, gold, silver, copper etc, for the private sector. The foundation of Ozdemir Antimony Company is laid by granting shares to Zonguldak deputy Mr. Ragip in 1932. The government nationalized the company for a short time, then it is evolved Antimony Mines Limited Company in 1951. After the Ragip Ozdemiroglu, his son Ilhan Ozdemiroglu took the company management, then third generation family members Osman Ozdemiroglu and Ayse (Ozdemiroglu) Baltali took the company management. The company continued its operations until 1981. The sustainability of the the business is came to end because of the disputes and conflicts between family members in 1981. Ozdemir Antimony mines is the biggest and private antimony mining firm in Turkey and it reflects the Turkish mining policies.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :