Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı hanedan evlilikleri üzerine bazı notlar

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Siyasi evlilikler, ilkçağlardan günümüze birçok devletin başvurduğu önemli bir vasıtaydı. Bu uygulamayı yapan devletlerden biri de Osmanlılar idi. Erken dönemden itibaren yerli ve yabancı hanedanlarla akrabalık kuran Osmanlılar için politik evlilikler önemli bir aracı anlamına gelmekteydi. Bu vasıta, bazen Osmanlıların rakiplerine karşı bir başka devletle müşterek hareket edebilmesini sağlayan bir aracı, devletler arasında haberleşmeyi sağlayan bir vasıta, bazen de gelecekte olabilecek büyük musibetlerin engelleyicisi fonksiyonunu ihtiva etmiştir. Osmanlıların da akrabalık bağlarının önemini çok iyi kavrayan bir devlet olduğunu tarih sahnesi ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma ile Osmanlıların yapmış oldukları politik evliliklere dayanarak kurdukları siyasi rabıtaların etkilerini, iç ve dış politikadaki yansımalarını ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Since the earliest times political marriages have had a significant mean referring by many of the states. This app was done by the Ottoman Turks which was one of these states. From early times , political marriages is an important tool for the Ottomans by means of establishing kinship between domestic and foreign dynastry.This means is a tool that enables moving a common way with another state against Ottoman 'rivals, a means for communication between the states, sometimes large blocker function would happen in the future. History scene has revealed that even Ottomans is a state that figure out the importance of kinship ties In this study, the Ottomans were made political relations established on the basis of political marriages aimed to reveal the internal and foreign policy implications.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :