Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli devleti’nde kanunlaştirma hareketleri, ideolojisi ve kurumlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Tanzimat Fermanı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nde meydana gelen kanunlaştırma hareketlerinin tarihi misyonu, ideolojisi ve ortaya çıkardığı kurumlar işlenmiştir. Özellikle Fransız İhtilâli ve Sanayi İnkılâbı sonrasında Avrupa’da iktisadî, siyasî ve sosyal birtakım değişimler yaşanmıştı. Bu değişimler yeni hukukî normları da beraberinde getirmişti. Osmanlı Devleti, Avrupa’da meydana gelen kanunlaştırma hareketlerini, diğer alanlarda olduğu gibi, takip etmiştir. Osmanlı Devleti’nde modern anlamda kanunlaştırma hareketleri Tanzimat Fermanı’nın öngördüğü ilkeler doğrultusunda başlamıştır. Kanunlaştırma hareketleriyle, Osmanlı devlet yapısında, ekonomik, siyasî ve sosyal hayatında meydana gelen değişimlere Avrupa ile etkileşim yön vermiştir. Yani karmaşıklaşarak gelişen ve değişen iktisadî, siyasî ve sosyal münasebetlerin, yeni nizamların gerekliliğini hissettirmesi, Osmanlı Devleti’nde kanunlaştırma hareketlerinin sebeplerini oluşturmaktadır. Öte yandan, Kanunlaştırma hareketleri ile Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı toplumu oluşturma şeklinde açıklanmış olan bir ideolojinin kurumsallaşması amaçlanmıştır. Yine kanunlaştırma hareketlerinin doğal bir sonucu olarak Osmanlı hukuk sisteminde yeni kurumlar kurulmuştur. Adalet mekanizmasının işleyişinde bu kurumlara önemli görev yüklenmiştir. 

Özet İngilizce :

In this article, historical mission, ideology and emergent institutions of codification movements which occured in Ottoman State after the Rescript of Gulhane have been studied. Some economical, political and social changes have happened in Europe especially after French Revolution and Industrial Revolution. These changes have brought about new judicial norms. Ottoman State has followed the codification movements in Europe as she has done in the other fields. In modern meaning, codification movements in Ottoman State have begun as principles were predicted in the Rescript of Gulhane. Interaction with Europe determined the changes in Ottoman state structure, economic, politic and social life that began with the codification movements. In short, the need to new regulations because of developing and changing complicated economic, politic and social relations was the reason of the codification movements in Ottoman State. Also, new institutions have been emerged in Ottoman judicial system as natural consequence of the codification movements. Important missions have been given to these institutions in executing the justice mechanism. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :