Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokulda demokrasi algilari ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalişmasi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1, Belirtilmemiştir2
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencileri için “Ortaokulda Demokrasi Algılarını” belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için çeşitli kaynaklar taranarak ve alandaki uzman kişilerle görüşülerek ölçek maddeleri hazırlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) metodu ile Malatya ili merkezinde yer alan altı ortaokuldan 276 öğrenciye, 54 maddeden oluşan beşli likert tipi ölçme aracı uygulanmıştır. Örneklem alınırken, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme metodu kullanılmış, farklı sosyo-ekonomik düzeylerde ki ortaokullarda ölçme aracı uygulanmıştır. Verilerin analizi için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizlerin sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Sonrasında doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve gerekli uyum iyiliği indeksleri elde edilmiştir. Ölçeği oluşturan boyutların güvenirlik katsayılarının .807 ile .736 arasında değiştiği ve ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach’s Alpha değerinin ise .872 olduğu anlaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçek 20 maddelik olarak belirlenmiştir. Bu bulguların ölçeğin geçerliği ve güvenirliği için tatmin edici kanıtlar olduğu söylenebilir. 

Özet İngilizce :

In this study it was aimed that to develop a valid and reliable “Perceptions of Democracy at Middle School Scale” (PDMSS) for middle school students (7.grade). For this aim by reviewing literature and taking some expert’s opinions, likert type scale developed consisting 54 items and applied to 276 students according to survey method. ın this research, maximum variation sampling method which is a type of non-random sampling is used.The exploratory factor analysis (EFA) yielded a four-factor model and the goodness of fit indices produced by confirmatory factor analysis (CFA) confirmed the fit of the model to the data. Reliability of PDMSS also proved by Cronbach’s Alpha analyses, Cronbach’s Alpha values of four factors are between .807 and .736, and scale’s Cronbach’s Alpha value is .872. At the end of the analyze process, the scale has got 20 items. Thus, it was concluded that “Perceptions of Democracy at School Scale” (PDMSS) is a reliable and valid. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :