Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademe türkçe dersi okuma etkinliklerinde öğrenme ortamları ile kullanılan araç-gereçlerin yeterliliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde 2004 yılından bu yana geleneksel eğitim yaklaşımları terk edilerek yeni öğretim programları hazırlanmıştır. Yeni Türkçe Programı'nda belirlenen okuma becerilerini öğrencilere kazandırmak için eğitim ortamları ile kullanılacak araç-gereçlerin bu becerilerin sağlıklı ve yeterli düzeyde kazanımında çok önemli rol oynadığı birçok bilimsel araştırmayla belirlenmiştir. Araştırmada ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma etkinliklerindeki eğitim ortamları ile kullanılan araç-gereçlerin Yeni Türkçe Programı'na uygunluğu öğretmen görüşlerine göre belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma sonuçlarına göre Türkçe öğretmenlerinin % 89'u sınıfları fiziki ortam ile araç-gereçler yönüyle okuma etkinliklerine yeterince uygun bulmamaktadır. Türkçe öğretmenlerinin % 76'sı sınıflardaki öğrenci sayılarının okuma etkinliklerine uygun olmadığını belirtmektedir. Türkçe öğretmenleri; öğrencilerin özellikle görsel, işitsel duyularına hitap eden teknolojik araç-gereçlere okuma etkinliklerinde çok az yer vermektedir. Araştırma verilerine göre sınıfların fiziki ortam ve araç-gereçler yönüyle geliştirilmesi, sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılması, öğretmenlere teknolojik araç-gereçleri sağlıklı kullanmaya yönelik uygulamalı hizmet içi eğitim verilmesi önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The traditional education curriculums were abandoned and the new teaching curriculums have been prepared in our country as well since 2004. Educational environment and materials which will be used have got a big role in the new Turkish curriculum in order to make students acquire the given reading skills in a proper and adequate level. This has been pointed out by the most scientific researches. In this study, the appropriateness of the educational environment and materials (used in reading activities in the second grade students at primary school) to the new Turkish curriculum has been tried to determined by the opinions of the teachers. This is a descriptive work based on screening model. According to the results of the study, % 89 of the Turkish teachers think that tools and the physical environment of classes are not appropriate enough for reading activities. 76 % of the Turkish teachers indicate that the number of the students in the classes are not conducive for effective reading activities. Turkish teachers use the technological devices less in reading activities that address to the students audio visual aids. According to the results of the study, it is suggested that the physical environment of the classes should be modernized, the number of the students in the classes should be reduced, teachers should be trained on how to use new technological devices in their lessons.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :