Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyük petro dönemi rusya’da çeviri faaliyetleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

Büyük Petro döneminde Rusya Devleti dünya imparatorluğu haline geldi. Petro'nun yirmi beş yıldan uzun süren iktidarı sırasında gerçekleştirdiği reformların etkisi büyüktür. XVIII. Yüzyılın başında çeviriler, Rusça metinlerin yüzde doksanını oluşturmaktadır. Çeviri etkinliğini teşvik etme amacıyla bir mimari kitap çeviren Büyük Petro, çevirilerin içeriğinin "anlaşılır" şekilde aktarılmasını talep etmektedir. Öncelikle alan (bilim ve teknik konulu) çevirisi ile uğraşan Petro dönemi çevirmenleri Rusça'da eksik olan terimleri çevirmekte zorlanmaktadır. Bu da kendi dilinin terminoloji sistemini kurma ihtiyacını gündeme getirmektedir. XVIII. Yüzyılın ilk yarısında çevirmenlerin bu alanda yaptığı çalışmalar Batı Avrupa bilim terimlerini Rusçaya kazandırma yollarını belirleme açısından önemlidir. XVIII. Yüzyılın başlangıcı Rusya Tarihinde Büyük Petro Dönemi olarak bilinmektedir. Onun reform hareketleri hayatın bütün alanlarını kapsadığı gibi çeviri alanını da kapsamıştır.

Özet İngilizce :

Under the rule of Peter Russia became an empire. His reforms during Peter's twenty five years reign had great effect on becoming an empire. At the beginning of 18th century translations composed ninety percent of Russian texts. Peter translated an architectural book with the aim of supporting translation activities, requested to translate the manner "explicitly". Translators under the rule of Peter, who worked primarily on branch translations (science and technic), had difficulties translating the terms which were missing in Russian language. This deficiency brings up the demand creating terminological system of their own language. During the first half of the 18th century translators' activities in this field were important to determine the ways obtaining technical terms of Eastern Europe to Russian language. In Russian history the beginning of 18th century known as the age of Peter. His reforms cover the field of translation as taking in all fields in life.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :