Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternatif bir eğitim mekâni olarak dershaneler; eskişehir’in tasarlanmiş ilk dershane binasinin hikayesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim, seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Bu sebeple eğitim sistemin yer aldığı mekânın özellikleri ile sistemin araç, süreç ve hedeflerinin uyum içinde olması gerekir. Eğitim binaları; öğretmen, öğrenci, araç, gereç ve donanım gibi eğitimin diğer girdi kaynaklarını bir araya getiren, barındıran zorunlu mekânlar olarak, eğitim ortamının en klasik ve temel ögelerinden birisi olma özelliğini taşırken nitelikli mekân kurgusunun, öğrencinin verimliliğini artırdığını kanıtlayan araştırmalar da mevcuttur. Günümüzde kapanma yoluna giren dershanelerin, kentlerde bırakacağı yapılarının işlevi ya da bu yapıların yeni yüzünün ne olacağı tartışılmaktadır. Ama zaten pek çok dershane binasının serüvenine baktığımızda; geçmişte farklı işlevler için tasarlanmış, inşa edilmiş ve bir dönem kullanılmış yapıların yeniden şekillendirilmeye çalışılması ile hemen hepsinin yeni işlevine yetemeyen, yabancı düşen yapılar olarak dershane binasına dönüştürülüp hizmet vermesi beklenmiştir. Bu makale ile pek çok eğitim yapısından daha fazla kişiye temas etmesinden dolayı gerekli mekânsal kurguya sahip olarak öğrenci verimliliğini artırması gerekli neredeyse zorunlu alternatif özel eğitim kurumları olan dershane binalarına Eskişehir’de kendinden önce tasarlanmış örneğinin olmamasından ve Eskişehir’de bir ilki temsil etmesinden dolayı öncü ve devamında dershane binası olarak tasarlanan az miktardaki yapıya da model olan MAT-FKB Dershanesinin 1999 yılında tasarlanmış binası üzerinden bir açılım yapılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu makale de dershanelerin kapanma sürecinden dolayı yüz ve işlev farklılaşması sebebiyle değişikliklere maruz kalacak, bir yapı grubu olarak yok olmaya yüz tutacak dershanelere belge oluşturmayı da hedeflemektedir. 

Özet İngilizce :

Education is a social period that provides under chosen and controlled environment’s efficience maximum individual development. Thus,The Education System’ taking place characteristic places need to be in system’s harmony of tool and period. Education buildings: are present reserch that testifies the development of student’ productivity and place’s fantasy that bear the characteristic of being the basic elements of education environment collecting the data sources of education as teacher,student,tool,material and equipment. Nowdays,is being disccused of what will happen with the face of buildings and function of buildings that enter the closure way. But when we see cram school building’s adventure: buildings were waited to give service by changing cram school building as a strange falling building and these buildings could not reach the function because of the immediate shaping used for one period and in the past has been designed and constructed for different function. This article because of contacting people more than education buildings is obliged to increase the productivity of student as being the owner of neccessary spatial fantasy. For The Alternative of Private Education Institution in order not to be the designed sample before themselves in Eskişehir cram school buildings will be tried to make a expansion over designed buildings in 1999 in The Cram School of MAT-FKB that is the model of designing building as a cram school building in continuation and advance because of representation of the First in Eskişehir. Also,this article because of cram school ‘s Closure Period will remain subject of differentation of Face and Fuction of Differentation ‘s Cause. As a building group is aimed to create a document that will keep face to be dissapeard. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :