Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ithâl ev hayvanları ve süs bitkilerinin çevreye etkileri

Yazar kurumları :
Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü1, Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü2
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Süs bitkileri, açık havada çevremizi gelistirirken, iç mekânda sağlığımıza, sıhhatimize ve yaratıcılığımıza katkıda bulunur. İyi uygulanmıs açık ve yesil alanlar hem sehir hem de sehirli üzerinde olumlu etkilere sahiptir. İnsanların dostu olarak ev hayvanlarının da önemli bir yeri vardır. İnsanları dıs dünyadan uzaklastırarak onlara soluk aldırır, sosyallesmeyi artırır, ayrıca çocukların eğitimine katkıda bulunurlar. Sanayilesme ile baslayıp kırdan sehre yönelen göçe paralel olarak ortaya çıkan sehirlesme; beton, cam ve asfaltın çevrelediği gri bir hayat tarzını insanlara dayatmaktadır. İster kendisi ister ataları köyden sehre göç etmis olsun, insanlar, tabiat özlemlerini evlerinde yetistirdikleri çesitli bitkiler ve hayvanlarla gidermeye çalısmaktadır. Aynı olgu hızlı ve çarpık bir sehirlesme serüveni yasayan Türkiye'de de kendini göstermektedir. Farklı olma isteği, görüntülü ve basılı yayınların giderek artan tesiri ve pazarlama kanallarının etkin çalısması gibi sebeplerle, bilinen yerli hayvan ve bitki türlerinin yerini alısılmısın dısında baska coğrafyalara ait canlılar almıstır. Son yıllarda bu canlılara yönelen yoğun talebin; bu ürünlerin ithalâtını, üretimini ve perakende satıslarını artırması, bu canlıların çevre açısından tehlikeli olma riskini de yükseltmektedir. Basta biyolojik çesitlilik olmak üzere, insan faaliyetlerini ve sağlığını etkileyen, kendi anavatanları dısında yayılan bu canlılar, istilacı yabancı türler (İYT) olarak adlandırılmaktadır. Evlerde beslenen bitki ve hayvanlar çesitli nedenlerle tabiata salınmaktadır. Bazı ülkelerde bu konularda kanunî düzenlemeler ve gönüllü meslekî uygulama prensipleri mevcuttur. Ülkemizdeki karantina uygulamaları da dâhil mevcut mevzuat yeterli değildir. İYT ile mücadele için öncelikle bunların muhtemel olumsuzluklarının ülkemiz ölçeğinde de belirlenmesi ve sıradan bir vatandastan politika üreticilerine kadar bütün kesimlerde farkındalık yaratılmasına ihtiyaç vardır.

Özet İngilizce :

Ornamental plants while improving our environment in the outdoors contribute to our health and creativity indoors. Well-designed green spaces have positive impacts on the city and the city-dweller. Meanwhile, as friends with the human pets play an important role. They grant a respite to human by taking away from the external world, enhance the socialization and even contribute to the education of children. Urbanization which has started the industrialization era and has emerged in parallel to migration from rural areas to cities imposes to human beings a grey life style surrounded with concrete, glass and pavement. Whether they or their forefathers have emigrated from village to city, people try to satisfy their yearnings for nature with miscellaneous plants and pets which they look after at their homes. The same fact can be also seen in Turkey, which experiences a rapid and paralyzed urbanization. Due to reasons, such as desire to be different, constantly increasing impact of visual media and press and effective work of marketing channels, common domestic species of animals and plants have been peculiarly replaced by animal and plants from other parts of the world. The fact that the high demand for these animals and plants in recent years has increased the importation of these products (i.e. animals and plants) escalates their risk of being dangerous to the environment. As spread to outside of their native soil, these animals and plants affect firstly biodiversity and then the activities and health of the human being. Thus they are named as alien invasive species (IAS). Pets and plants which looked after at homes released to the nature with several reasons. In some countries, with respect to this issue, legal regulations and code of conducts for voluntary vocational practices have been prepared. Including quarantine implementations, in our country (Turkey) the current legislations in force are not sufficient. In order to combat IAS, first of all we need to ascertain the prospective problems countrywide and create awareness in all parts of the community ranging from common person to policy-makers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :