Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı çalışma ortamlarında oluşabilecek hava kirliliğinin çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Endüstriyel ve endüstriyel olmayan (okul, ofis, fotokopi merkezleri, restoran vb.) çalısma alanlarındaki hava kalitesi, çalısma ortamında bulunan personelin sadece konforu için değil, sağlığı için de büyük önem tasımaktadır. Đç ortam hava kalitesi değerlendirmesi yapılırken genellikle sıcaklık, nem oranı, hava akım hızı, kükürtdioksit (SO2), karbondioksit (CO2), solunabilinir asılı partikül madde (PM), hidrojen sülfür (H2S), uçucu organik bilesikler (VOC), azot oksitler (NOx), karbonmonoksit (CO), ozon (O3), radon, hidrojenflorür, formaldehitler (HCHO), mikrobiyal kontrol gibi parametrelerin analizleri yapılmaktadır. Yapılan bu analizler sonucunda elde edilen veriler esliğinde, çalısanların sağlığı hakkında daha doğru ve emin adımlar atılabilir. Bu durum çevresel analizlerin, isçi sağlığı ve is güvenliği prensipleriyle birebir örtüstürülmesinin gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Özellikle metal isleme, demir-çelik vb. imalat ortamlarında, diğer çalısma ortamlarına göre çok daha fazla kirletici parametre tanımlanabilir. Bu ortamlarda yapılacak ortam ölçümlerinin doğruluğu, çalısma bölgesinin temizlenmesi ve yeterli koruma önlemlerinin alınması konusunda isverenlere kolaylık tanımaktadır. Ülkemizde yalnızca imalat sektörleri değil maden ocakları da çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler tasımaktadır. Maden ocaklarında çalısanların sağlıklarının korunması adına yapılması gerekli ortam ölçümlerinin yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu durum maden sektöründe çalısan kisilerin meslek hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. Bu çalısmada ülkemizde is sahası bakımından genis bir alana sahip olan maden ve metal sektörlerindeki iç ortam hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen parametreler irdelenerek, sözü edilen sektörlerde çalısanların sağlıklarının korunmasıyla ilgili alınabilecek tedbirler açıklanmaya çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

Air quality in industrial and non-industrial work places (such as school, office, photocopy center, restaurant) is very significant not only for workers' comfort, but also for their health. Generally, parameters such as temperature, moisture, air exchange rate, sulphur dioxide (SO2), carbon dioxide (CO2), suspended particulate matter (PM), hydrogen sulphide (H2S), volatile organic compounds (VOC), nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), ozone (O3), radon, hydrogen fluoride (HF), formaldehyde (HCHO) and microbial control are analyzed for indoor air quality assessment. With the help of these analyses some important foresights could be made for workers' health. Lots of pollutant can be defined in production areas, especially metal processing and iron steel industry compared to other working places. In our country, not only production sector but also mining operations have lots of health risks for human and environment. Although occupational diseases have notable risks for employees working in mines, there are not adequate analyses. In this study, parameters which have adverse effects on indoor air quality in mining and metal sectors are investigated and some measures suggested to protect for employees' health working in these sectors.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :