Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminde vergisel avantajlar ve uygulamaları

Yazar kurumları :
PAÜ İİBF Maliye Bölümü1, DEÜ İİBF Maliye Bölümü2, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü3
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bireysel emeklilik sistemi dünya ülkelerindeki uygulamaların çoğuna göz atıldığında sosyal güvenlik sistemini tamamlayan ve sisteme katılımın bireylerin özgür iradesine bırakıldığı bir yapılanmayı oluşturmaktadır. Bireylerin emeklilik dönemlerindeki gelirlerini arttırmayı amaçlayan sistem Türkiye'de bireysel emeklilik şirketlerine kuruluş ve yatırım fonlarının değerlendirilmesi aşamasında sağlanan vergi avantajı, katılımcıların ödedikleri katkı paylarının belirli kısımlarını vergi matrahlarından indirebilmeleri ile güçlü bir özendirme politikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi bu görünümüyle hem sistemin sağlıklı işlemesi için gereken ana unsur olan şirketleri desteklemekte aynı zamanda da katılımcı sayısının artması ile sistemden beklenen faydanın tabana yayılmasını amaçlamaktadır. Çalışma Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin vergilendirilmesi üzerine gerçekleştirilmiş olup; konu vergisel avantajlar ve uygulamaları olarak başta iki unsur üzerinden aktarılmıştır. Öncelikle bireysel emeklilik sisteminde uygulanan vergi avantajları, daha sonra katılımcıların sistemden ayrılmaları durumunda katkı paylarının toplamına uygulanacak vergi stopaj uygulamaları örneklendirmelerle ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

When it is glanced at most of the applications in the countries, it is seen that individual pension system is a structure which is supplementary to the social security system and is leaving participation in system to the individuals' free will. In Turkey, the system aiming at increasing income at the retirement period appears as a strong incentive policy by the tax advantage provided for individual pension companies at the foundation and appraisal of investment/mutual fund stage and ability to reduce some parts of contribution paid by participants from tax base. With its prospect, individual pension system both supports companies which are essential for the function of system healthily and aims at spreading benefits expected from the system to the base by an increase in the number of participants. While this study is about the taxation of the individual pension system in Turkey, the subject is cited by two main components as taxational advantages and applications. At first, tax advantages applied in individual pension system, then tax collection at source/stoppage applications which will be implemented to the sum of contributions in the case of participants' leaving from the system are comprehensively considered with samples.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :