Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihi alan yönetimininde karşılaşılan sorunlar ve yeniden yapılandırma ihtiyacı: dağlık frigya örneği

Yazar kurumları :
Bursa Valiliği1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

"Dağlık Frigya Tarihsel Alanı"nı örnek olay olarak ele alan bu araştırma, nitel bir keşfedici örnek olay çalışmasıdır. Araştırmaya ait temel veriler, 46 farklı kamu ve sivil toplum örgütünden 49 yönetici ve uzmanla yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma, karmaşıklık teorisinden hareketle özellikle birden fazla il ya da yerleşim birimine yayılmış bulunan tarihsel alanların yönetimi için alternatif bir örgütlenme modeli önermektedir.

Özet İngilizce :

Drawing on complexity theory, the study attempts to present an alternative organization model especially for historic sites that stretch to multiple provinces or localities. The research is an exploratory case study that focuses on historic Phrygia. The primary data has been collected through 49 semi-structured interviews with managers and specialists from 46 different public and nonprofit organizations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :