Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal siyasetin üretilmesi sürecinde refah devletinden neo-liberal devlete geçiş: devletin kamu hizmeti sunma işlevinin değişimi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü2, Süleyman Demirel Üniversitesi&
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı devletin kamu hizmeti sunumu işlevindeki değişimleri ele almaktır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle refah devleti kavramı ile bu bağlamda devlete biçilen rollere kısaca değinilmiştir. Bu kısa kavramsal girişten sonra refah devleti uygulamalarından neo-liberal devlet anlayışına geçişin iktisadi boyutu üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise refah devleti uygulamalarında görülen farklılaşmaya paralel olarak kamu hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan değişim tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to approach the changes on the state's service supplier function. For this purpose, firstly the welfare state concept and the roles of the state are shortly mentioned. After that brief conceptual introduction, economical dimensions of the transition of welfare state practice and policies to neo-liberal state are elaborated. At the last part of the study, the changes that occur in the supply of public service correspondingly to the changes in the welfare state practices are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :