Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maliyet hacim kar analizinin bir hastane işletmesi mr ünitesinde

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi, SBF Sağlık Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Önceleri tahmine dayalı olarak konan hastalık teşhisleri, artık ileri teknoloji kullanılan bilgisayarlı tomografi, ultrasound, manyetik rezonans, anjiyografi gibi cihazlarla konmaktadır. Hastane işletmeleri için bu cihazları elde bulundurmak bir zorunluluk olmuştur. Söz konusu tıbbi cihazların yüksek maliyetli olması hastane işletmelerinin de bir yönetim muhasebesi yöntemi olan Maliyet-Hacim Kar (MHK) analizlerini kullanmalarını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada Sivas ilindeki bir devlet hastanesindeki MR Ünitesinin MHK analizi aracılığıyla değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuç olarak; işlem fiyatlarının belirlenmesinde maliyet değerlerinin dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla hastalar açısından adil bir fiyatlandırma yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Disease diagnosis, which were produced based on estimates, are recently made through equipments making use of high technology such as computed tomography, ultrasound, magnetic resonance, angiography. Since then, it has become an obligation for the hospital managements to acquire such equipments. As the above mentioned equipments are among the high cost devices, hospital managements have to employ Cost-Volume Profit (CVP) Analysis, which is one of the administrative accounting methods. In current study, the public hospitals in Sivas are evaluated in terms of their MR Unit by means of CVP analysis. In conclusion, it was noted that cost values are taken into consideration in coming up with the strike price. As a result, it was concluded that the pricing mechanism is not a fair one in terms of the patients.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :