Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Is the regional economic cooperation in south caucasus myth or reality?

Yazar kurumları :
Yalova Universitesi1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

This article analyzes and discusses the possibilities of economic cooperation in South Caucasus within the framework of the economic partnership between Azerbaijan, Georgia and Turkey in particular in terms of economic cooperation in transportation and energy and regional trade. There are various motivating factors for economic cooperation between countries in South Caucasus. Energy relations, historical links, cultural ties and social factors are stimulating and necessitating economic cooperation between countries. In addition to this, the geographical proximity and unity of the countries in the region is conducive to and an encouraging factor for the formation of economic co-operation agreements. Recent vital energy projects and other developments in the region such as BTC, BTE and BTK etc, which are huge infrastructure investments in transportation, have already been the motivating factors and played the determining role with regards to the regional cooperation between Azerbaijan, Turkey and Georgia in South Caucasus. However, since there are no sufficient economic and diplomatic relations between Turkey-Armenia and Azerbaijan-Armenia due to several issues such as the Nagorno-Karabakh conflict and Armenia's genocide claims against Turkey, Azerbaijan and thus, Georgia has become a vital transit link between East and West as a network of major transportation corridors. The Turkish/Armenian border has been closed since 1992 and although both sides have signed the protocol recently to open the border under some conditions, no serious economic or trade developments with regards to regional cooperation between those countries in South Caucasus have been made so far.

Özet İngilizce :

Bu makalede, Güney Kafkasya Bölgesi'nde konumlanan Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında enerji, ulaşım ve bölgesel ticaret açısından ekonomik entegrasyon olasılıkları analiz edilmektedir. Bu ülkeleri kendi arasında ekonomik işbirliğine ve entegrasyona sevkeden çok sayıda motive edici faktörler bulunmaktadır. Coğrafi yakınlık ve ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, sosyo–ekonomik faktörler ve "de facto" olarak gelişen enerji işbirliği ekonomik entegrasyonu daha güçlü kılmakta ve cesaretlendirici faktörler olarak rol oynamaktadır. Bu bağlamda BTC, BTE ve BTK gibi dev enerji projeleri, alt-yapı yatırımları ve diğer sosyo-ekonomik gelişmeler bölgede ekonomik işbirliğine yönelik adımlarda tetikleyici ve hızlandırıcı faktörler olmuşlardır. Bunlarla birlikte ekonomik entegrasyona engel teşkil eden bir takım problemler de bulunmaktadır. Türkiye-Ermenistan arasında devam eden "sözde soykırım iddiaları" ve Azerbaycan-Ermenistan arasında son yirmi yıldır devam eden "Dağlık-Karabağ" sorunu nedeniyle yeterli seviyede diplomatik ve ekonomik ilişkiler mevcut değildir. Bu sebeplere bağlı olarak Gürcistan önemli bir aktör olarak belirmiş ve uluslararası enerji projelerinde transit ülke olarak stratejik önem kazanmıştır. Bu anlamda Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye ulaşım hattı Batı-Doğu ekseninde stratejik öneme haiz oldukça önemli alternatif koridor haline gelmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :