Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuksal yorumun filozofikyorumbilimsel bağlamı

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Hukuksal hermeneutik, klasik yorum teorileri ve metodolojilerin öngördüğü çerçeveden farklı olarak yorum sorununu filozofik bir bağlamda konu edinmektedir. Bu perspektif, yorum sorununu mekanik bir çıkarım yöntemi olarak değerlendirmemektedir. Yorumlama sürecinin her bir evresini ve süjesini varoluşsal bir problematik olarak ele almaktadır. Bu doğrultuda hukuksal yorum, özne ile metin arasında bir diyalojiye tekabül etmektedir. Yorumlama nesnesi olan metnin ufku ile yorumlayan öznenin ufku arasında diyalektiksel bir kaynaşma öngörülmektedir.

Özet İngilizce :

Legal hermeneutics, unlike the classical interpretative theories and methodologies deals with the interpretation problem in a philosophical context. In this perspective the interpretative problem is not evaluated as a mechanical inference method. Here, each and every stage of the interpretation process is considered as an existential problematic. In this context, the legal interpretation corresponds to a dialogical process between subject and text. Here it is foreseen that, there is a fusion between the horizon of the text which is the object of interpretaion and the horizon of interpretative subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :