Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dağıtım kanallarında ilişkinin kalitesi ve sürekliliğini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi1, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

Modern dağıtım kanallarında firmalar arası ilişki kalitesi ve ilişkinin sürekliliği gittikçe önemli bir faktör haline gelmektedir. Bu çalışma ile dağıtım kanallarında ilişkinin sürekliliğine etki eden faktörleri ve ilişki kalitesinin bu süreçteki rolünü incelemek amaçlanmaktadır. İlişkinin sürekliliğine etki eden faktörler olarak, tedarikçinin iletişim yeteneği, firma itibarı, bilgi paylaşımı, güvenirliliği ve adaptasyonu alınmış ve ilişki kalitesinin ara değişken rolü araştırılmıştır. Alan araştırması sonucunda elde edilen bulgular, tedarikçinin iletişim yeteneği, bilgi paylaşımı, adaptasyonu ve firma itibarı ilişkinin sürekliliğini etkilediği, ilişki kalitesinin ara değişken etkisinin bulunmadığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

Inter-firm relationship quality and relationship continuity are becoming an important factor in modern distribution channels. This study investigates factors affecting the continuity of the relationship in distribution channels and examines the role of relationship quality in this process. Factors affecting the continuity of the relationship are suppliers' communication capability, company reputation, information sharing, trust and adaptability has been taken and the role of intermediate variable of the relationship quality is investigated. The results obtained from the field survey showed that suppliers' communication capability, information sharing, adaptability and company reputation affected the relationship continuity positively. Relationship quality enhanced customers' relationship continuity but did not effect as a mediate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :