Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok taraflı çevre anlaşmalarına uyum sorunu ve türkiye üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada çok taraflı çevre anlaşmalarına taraf devletlerin uyum sorunu ele alınmakta ve bu anlaşmaların yapı itibariyle uygulanabilir bir nitelik taşıyıp taşımadığının analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bilindiği üzere bu anlaşmaların etkinliği ve ele aldıkları sorunun çözümünde başarılı olmaları büyük ölçüde uygulanmalarına bağlıdır. Ancak çok taraflı çevre anlaşmaları tarafların bu anlaşmalara uyumunu sağlayacak nitelikte düzenlemeler olmaktan uzak görünmektedir. Öte yandan taraf devletlerde çıkar çatışması ya da kapasite yetersizliği gibi nedenlerle bu anlaşmaların uygulanmasında başarısız kalabilmektedir. Bu anlamda Türkiye'nin de tarafı bulunduğu pek çok çevre anlaşmasına uyum konusunda önemli sorunları bulunduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, the compliance problem of parties with multilateral environmental agreements (MEAs) is dealt with, and it is aimed to analyze whether these agreements are structurally applicable or not. As known, the effectiveness of these agreements and their success in the solution of the problem at hand are mostly depended on their implementation. However, it is appeared that MEAs are unlikely to have the ability to ensure parties' compliance with the agreements. On the other hand, the contracting states may also fail to implement the agreements because of reasons like conflict of interest or inadequate capacity. In this sense, it can be said that Turkey has also some important problems in compliance with many agreements which Turkey is a part of.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :