Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği’ne üyelik sürecinde türkiye’de demokratikleşme, sivil toplum ve sendikalar

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü1, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

Demokratikleşme iki aşamalı bir süreçtir. Özellikle ikinci aşamada güçlü bir sivil toplum büyük önem taşır. Türkiye, demokratikleşme sürecinin ikinciaşamasında bulunan bir ikinci dalga demokrasisidir. Dolayısıyla, Türkiye'de güçlü bir sivil topluma ihtiyaç duymaktadır. Ancak, Türkiye'de sivil toplum önkoşullardan bağımsız gelişmiştir. Bu durum, sivil toplum devlet ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkiler sendikaların gelişim sürecine de yansımaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci iki açıdan önemlidir: olumsuzlukları azaltmak ve sivil toplum kuruluşlarını etkinleştirmek. Çalışma bu ilişkinin analitik çözümlemesini yapmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Democratization is a process having two stage. Especially, in the second stage a strong civilsociety has a very important role. A second wave democracy, Turkey is at second stage of democratization process. Therefore it requires a strong civil society. However in Turkey civil society has developed without preconditions, which affects the civil society and state relations negatively. These negative effects also prevent the developing process of the trade unions. In this context, the membership process of EU is important two points: reducing negative effects and activating efficiency of civil society organizations. The study aims to analyze this relationship by analytically.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :