Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 küresel ekonomik krizi ve pazarlama: farklı sektörlerdeki işletmelerin çalışanları üzerinde bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
189
DOI :
Özet Türkçe :

2008 küresel ekonomik krizi dünyadaki tüm işletmelerin pazarlama faaliyetlerini oldukça etkilemektedir. Ancak makro ekonomik veriler incelendiğinde küresel ekonomik krizin sektörel açıdan etkilerinde farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu çalışma, 2008 küresel ekonomik kriz nedeniyle yaşanan belirsizlik ortamından pazarlamanın nasıl etkilendiğini sektörel açıdan ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın sonuçları kriz döneminde genel olarak pazarlama faaliyetlerinin azaltıldığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, 2008 küresel ekonomik kriz döneminde sektörel açıdan pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarında farklılıkların olduğu da bulunmuştur. Tek yönlü varyans analizi sonuçları, toplam müşteri sayısının azalmasında sektörler arasında bir farklılığın bulunmadığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle küresel ekonomik kriz, tüm sektörlerdeki işletmelerin toplam müşteri sayısının azalmasına yol açmıştır. Ancak aylık yeni müşteri sayısının azalması, müşteri başına ortalama satın almaların azalması, tüketicilerin satın alımlarının seyrekleşmesi ile işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörler arasında anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Bu farklılıklar sektörlerin konjonktürel olup olmaması ile ilişkilidir. Dolayısıyla küresel ekonomik kriz ilaç sektörü gibi konjonktürel olmayan sektörleri daha az etkilerken, otomotiv ve yan sanayi, inşaat-yapı ve turizm gibi konjonktürel sektörleri daha fazla etkilemiştir.

Özet İngilizce :

2008 global economic crisis considerably affect marketing activities of all business in the world. However, macro economic data were examined, it is seen that the effects of global economic crisis are differ from a sectoral perspective. This study aims to present how marketing is effected uncertainty environment due to 2008 global economic crisis from a sectoral perspective. The results of the research present that marketing activities are generally decreased during economic crisis. Additionally, it also found that there are differences in terms of the results of marketing efforts from a sectoral perspective during the global economic crisis. The results of one-way analysis of variance show that there are differences among sectors according to the decrease in the total number of customers. In other words, the global economic crisis has led to a decrease in businesses' total number of customers in all sectors. However, it is also found that there are significant differences between sectors and the decrease in the number of new customers per month, decrease in average purchases per customer, prolongation of the frequency of customers' buying. These differences are related to whether or not cyclical sectors. Therefore, the global economic crisis less affected noncyclical sectors as pharmaceutical and more affected cyclical sectors such as automotive and supply, construction and tourism.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :