Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Studies of The Ottoman Domain

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kültüründe kadimden günümüze ulaşan sosyal örgütlere dair bir misal: salâvatçılıktan cazgırlığa

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi & Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü & P.D.R. Bölümü1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Halkın kültürel değer yargılarını içeren organizasyon kabiliyeti beraberinde genelin onayını alan bir dizi kuralları da kapsamaktadır. Güreş müsabakaları halkın kültürel değerleri ile organize ettiği ve bazı görevlendirmeleri ihtiva eden örneklerden yalnızca birisidir. Devletinde bu türden aktivitelere müdahil olarak halkın onayına sahip organizasyonlara bazı ihtivalar yaptığı anlaşılmaktadır. Halk tarafından geleneksel olarak düzenlenen güreş müsabakalarında karşımıza çıkan Salavatçılık güreşçileri ve onların hünerlerini seyircilere sesli olarak lirik tarzda betimlenen manilerle tanıtma görevini yerine getirmektedir. Gerek Osmanlı gerekse Türkiye Cumhuriyeti halkın organize ettiği bu yapıya müdahil olarak en azından salâvatçının işlevinde bazı ilaveler gerçekleştirmiştir. Çalışmamızda devlet eliyle yapılan bu müdahalenin nasıl bir değişim süreci içinde gerçekleştiği Cumhuriyet Türkiye'si de dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

A wrestling in the Ottoman sovereignty that Turks performed as an sportive activity caused a base for a kind of civil organization. Wrestling turnovers that bear some number of mutually agreed rules that the public of Turkish society derived from the Turkish traditions have been designed along with the publics' organization capability has obtained the state' ambition to deal with. While the "Salavatcı" (Eulogizer) was a duty to introduce the wrestlers' personality and their cunning abilities, in the turnover that hold by the public, it shifted rather to a duty of introducing the administrators and adding up on to their initial performance designed by public within the turnovers, having been hold under the state authority. In our study the wrestling turnover that was designed by the public would be examined to what extend being shifted and redesigned by the state within the history along with taking the Republican period in to consideration.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :