Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Studies of The Ottoman Domain

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Garib-nâme’de bazı merhun beyitlerde “kim” bağlama edatlı cümle ile “çün” cümle başı edatı arasındaki ilgiler

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Garibnāme'deki kimi ard arda gelen anlamca birbirine bağlı beyitler(merhun)'indeki kim'li birleşik cümle ile ona bağlı çün'lü birleşik cümleye dikkat çekilmiştir. Garibnāme için bu bir üslup özelliği olarak kabul edilebilir. Eski Anadolu Türkçesinin edebȋ dil olarak Farsçaya karşı hâkimiyet mücadelesini verdiği Beylikler döneminde kaleme alınan Garibnāme'deki bu tür yapılar eser ve dönemi için karakteristik bir görünüm sunmaktadır. Garibnāme'de kim'li ve çün'lü birleşik cümle yapıları sık kullanılmıştır. Bir beyitte tamamlanmayan anlamın devamındaki beyte aktarılma yollarından biri de cümle başı edatlardan yararlanmaktır. Özellikle çün ve genişlemiş biçimleri (çünküm / çünki, çün çün vs.) ile bu anlam geçişi, devamında gelen beyte kolaylıkla aktarılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study is pointed to some of compound sentence with "kim" and attached compound sentence which began with "çün" in consecutive couplets of Garibnāme. This can be considered as a stylistic feature of Garibnāme. It was written in the period of the Principalities which Old Anatolian Turkish struggle against Persian to dominate in literary language. Some of this kind of structures offers a new view for the work and its period. The structure of compound sentence with "kim" and attached compound sentence which began with "çün" is used frequently in Garibname. One of the way of transmission of meaning from one couplet to subsequent couplet is using of prepositional phrase. The meaning transition -from one to other- is transferred easily by means of prepositions, espacially "çün and extended formats of çün (çünküm/ çünki/ çün çün etc.).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :