Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kpa’lı olgularda pelvik muayene, ultrasonografi ve laparoskopi ile tanı koyma duyarlılıklarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Etyolojisindeki pek çok farklı patoloji nedeniyle tanı ve tedavisinde güçlükler yaşanmaktadır. Laparoskopi ile % 86.6 oranında patoloji izlendiği halde, pelvik muayene ile % 10, ultrasonografi ile % 16.7 oranında patoloji tespit edilmiştir. USG ve pelvik muayenenin KPA'lı kadınlarda tanı koyma başarısı oldukça düşük bulunmuştur. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kronik pelvik ağrıyı açıklayacak bir tanı konması oldukça zordur. Bu olgularda laparoskopi rutin bir tanı aracı olmalıdır.

Özet İngilizce :

Because of many different pathology in its etiology, there are difficulties in its diagnose and treatment. Although %86.6 pathology was seen with laparoscopy,, %10 was seen with pelvic operation, and %16.7 was seen with ultrasonography. Diagnosing success in women with KPA by using USG and pelvic operation was found comparatively low. Diagnosing chronic pelvic pain which affect the quality of life negatively is quite difficult. In these cases, laparoscopy should be the regular diagnosing tool.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :