Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aydın ilinde okul çağı çocuklarında obezite ve aşırı kiloluluk prevelansı

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuklarda obezite gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde dünya çapında bir sorundur. Çocukluk çağında obezite yaşamı tehdit eden kronik bir hastalığa ve olumsuz psikolojik sonuçlara yol açabilir. Bu çalışmada Aydın ilinde ilköğretim okullarında okuyan çocuklarda aşırı kiloluk ve obezite prevelansının saptanması amacıyla planlanmıştır. Aydın il merkezinde farklı sosyo-ekonomik düzeylerde randomize olarak seçilmiş 5 ilköğretim okulunda okuyan 7-15 yaş arası 2331 öğrenci (1101 kız, 1230 erkek) çalışma örneklemini oluşturmuştur. Fiziksel ölçümler (ağırlık, boy) tüm çocuklardan yaygın olarak kullanılan prosedürlerle alınmıştır. Her öğrencinin kilosu kalibre edilmiş tıbbi ölçüm cihazı (max 200 kg, 450 ıbs, 32 sts, d= 0.1 kg/0,2 ibs) ile ölçülmüştür ve boyu milimetrik boy ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Tüm öğrencilerden bu ölçümler için ayakkabılarını çıkarmaları istenmiştir. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve VKİ persantilleri her öğrenci için Auxology programında hesaplanmıştır. 95. Persantilin üzerinde olan VKİ değerleri obez, 85-95. Persantil arası aşırı kilolu olarak kabul edilmiştir. Obezite prevelansı kızlarda %13.7 ve erkeklerde %21.5 iken, aşırı kiloluk prevelansı kızlarda %12.9 ve erkeklerde %13.6 olarak bulunmuştur. Obezite ve aşırı kiloluk prevelansı erkeklerde istatistiksel olarak daha fazla bulunurken (p<0.05), yaşa göre obezite ve aşırı kiloluk prevelansında istatistiksel olarak bir farklılık yoktur (p>0.05).

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Obesity among children is a problem in both developed and less developed countries around the world. Obesity in childhood might leads to life threatening chronic diseases and to negative psychological consequence. The study aims to determine the prevalence of overweight and obesity among the school age children in Aydın. Study sample was composed of 2331 students (1101 female and 1230 male) aged between 7 and 15 years studying at 5 randomly selected public primary schools with different socio-economic levels in Aydın center. Physical measures (i.e., weight, height) were obtained for all children, all of which were measured using widely utilized procedures. Each student's weight was measured using a calibrated medical scale (max 200 kg, 450 ıbs, 32 sts, d= 0.1 kg/0,2 ibs) and his/her height was measured using a milimetric height scale. All students were asked to remove their shoes for these measurements. BMI and BMI percentile were calculated for each student participant using a Auxolgy program. BMI values higher than 95th percentile were accepted as being obese and those in between 85–94th percentile are accepted as overweight. It was found that the prevalence of overweight among girls and boys was 12.9 and 13.6% while the prevalence of obesity among girls and boys 13.7% and 21.5%. There was no significant differences in the prevalence of overweight and obesity between ages (p>0.05). while it was found that prevalence of overweight and obesity significantly higher at boys (p<0.05).

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :