Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Welfare effects of electricity transit

Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

The liberalization of the European electricity market facilitating the cross-border exchanges of electricity requires the establishment of a system for accessing the European grid. The starting point for the discussion of pricing the access to interconnected networks in this paper is the fact that electricity transit creates external effects to the involved countries which have to be internalized. Using a three countries model we analyze the welfare effects of different compensation scenarios for the electricity transfer between countries under individual and joint welfare maximization. The three countries have different roles: country 1 is an electricity exporting country, country 2 is importing electricity from country 1 and country 3 is the transit country. Individual and joint maximization deliver identical results if and only if export prices and transit charges are equal to marginal production and marginal transit costs. The joint optimum implies that the demand for imported electricity is determined by the sum of all relevant marginal costs: marginal production cost and marginal electricity loss in the export country, marginal transit costs and marginal electricity loss in the import country. The transit country has to be compensated for its electricity loss costs on the basis of marginal costs. Capital costs of transit capacity should only be compensated in the case of capacity shortage in the transit country.

Özet İngilizce :

Elektriğin ülkeler arasında kolayca mübadele edilmesini sağlamaya yönelik Avrupa elektrik piyasasındaki serbestleştirme Avrupa iletim şebekesine erişimle ilgili bir sistemin kurulmasını gerektirmektedir. Elektrik iletiminin ilgili ülkeler arasında içselleştirilmesi gereken dışsal etkiler yarattığı gerçeği, bu çalışmada, birbirine bağlı şebekelere erişimin fiyatlandırılmasına dair tartışmanın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Çalışmamızda bir üç ülke modeli kullanılmak suretiyle bireysel ve birleşik refah maksimizasyonu altında ülkeler arasındaki elektrik transferinin farklı ödünleşme senaryoları altında yarattığı refah etkileri incelenmektedir. Burada üç ülke farklı rollere sahiptir: ülke 1 elektrik ihraç eden bir ülke, ülke 2 ülke 1’den elektrik ithal eden bir ülke ve ülke 3 ise bir geçiş ülkesidir. Bireysel ve birleşik maksimizasyon, ancak ve ancak ihraç fiyatları ve geçiş bedelleri, marjinal üretim ve marjinal geçiş maliyetlerine eşit olduğunda aynı sonuçları vermektedir. Birleşik optimum, ithal elektrik talebinin ilgili bütün maliyetlerin toplamı (ihraç ülkesindeki marjinal üretim maliyeti ve marjinal elektrik kaybı, ithal ülkesindeki marjinal geçiş maliyetleri ve marjinal elektrik kaybı) tarafından belirlendiğini ifade etmektedir. Geçiş ülkesi elektrik kayıp maliyetlerinin marjinal maliyetler temelinde tazmin edilmesi gerekmektedir. Geçiş kapasitesinin sermaye maliyetleri ise sadece geçiş ülkesinde kapasite açığı olduğu durumda tazmin edilmelidir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :