Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de hizmet ticareti ve ekonomik büyüme ilişkisi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde hizmet ticareti ve GSYİH ilişkisi araştırılmıştır. Literatürde hizmet ticareti ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, ekonomilerin dışa açıklık ve gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu ilişki, gelişmiş ülkeler için daha çok pozitif yönlü olmakla birlikte, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler açısından belirsizlik taşımaktadır. Hizmet ticareti ve GSYİH arasındaki ilişki üzerine yapılan deneysel çalışmalarda, genellikle regresyon, birim kök ve eş bütünleşme analizleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise söz konusu ilişki, Türkiye için ARDL yöntemiyle test edilmiştir. Hem kısa dönem hem de uzun dönem test sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinde hizmet ticaretinin ekonomik büyüme üzerine etkileri negatif iken; modelde yer alan bir diğer bağımsız değişken olan ekonominin dışa açıklığının etkisi pozitif çıkmıştır. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinde, hizmet ticaretinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkilerinin henüz görülemediği anlaşılmıştır. Dışa açıklıkla birlikte hizmet ticaretinin gelişme trendini sürdürmesi halinde ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkilerin görülmeye başlanacağı söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between service trade and GDP has been investigated for Turkish Economy. In relevant literature, the relationship between service trade and economic growth varies depending on the level of economic development and openness. The relationship is generally observed as positive for developed countries though it is indefinite for developing ones. In empirical studies carried out for the relationship between service trade and GDP, regression analysis and its advanced extensions such as unit root and co-integration analyses are generally employed. The relationship is sought out for Turkey through an ARDL approach in this study. According to test results, the effect of service trade on economic growth is negative while the effect of the other independent variable, namely openness is found as positive, both short and long run. At the development level of Turkish economy, the positive effect of service trade on economic growth has not been observed yet. As Turkey becomes more open to trade, it is expected that positive effect on economic growth will be observed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :