Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de e-devlet: il düzeyinde bir analiz

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada valilik, belediye ve il özel idare web sitelerinin işlevselliği e-devlet uygulamaları açısından analiz edilmekte ve yeterlilik düzeyleri ölçülmektedir. Bu kapsamda web sitelerinin çekicilik, yönlendirebilme, ilde yaşayanlara yönelik hizmetler, şeffaflık, turistlere yönelik hizmetler, plan ve projeler, yönetici bilgileri, yerel girişimciliksivil toplum bağı, pasif S2V, pasif V2S, eşanlı S2V, eşanlı V2S ve görev ve sorumluluklar başlıkları ile ifade edilen "ana ölçütleri" ve bunlara bağlı "alt ölçütleri" karşılama yüzdesi hesaplanmıştır. Ortaya çıkan bulgular, web sitelerinin bilgi verme açısından yeterli düzeyde olduklarını, ancak e-devletin amaçları arasında yer alan kamu hizmetlerinin elektronik ortamda basit, çabuk, düşük maliyetle, kesintisiz ve güvenli biçimde yürütülmesi amaçlarına yeterince ulaşamadıklarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, functionality of governorate, municipality and special provincial administration web sites are analyzed in terms of e-government practices. Within this framework, fulfillment percentage of "main criteria" expressed with the "attractiveness, navigation, services for citizens, transparency, services for tourists, plans and projects, information about administrators, bond between local entrepreneurship and NGO, passive S2C, passive C2S, active S2C, active C2S, tasks and responsibilities" titles and correspondingly "sub-criteria" by web sites are calculated. Emerging findings show that web sites are sufficient in terms of providing information, however, they also indicate that the goals of public services which are to run the services simple, fast, with low cost, without interruption and to maintain it safely in an electronic environment, which are also one of the purposes of e-government, could not entirely achieved by web sites.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :