Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de büyükşehir belediyeleri ve küreselleşme sürecine eklemlenmeleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de ulus-devletin kuruluşunda ve yapılandırılmasında temel ilke, kamusal hizmetlerin devlet eliyle görülmesidir. Bu yapılanma, küreselleşme süreciyle 1980’li yıllardan itibaren uygulanan neo-liberal politikalarla bir değişime uğramıştır. Bu değişimle, özelleştirme ana unsur olarak kullanılmıştır. Özelleştirme ile birlikte küresel örgütler ve bunların uzantıları olan uluslararası/çokuluslu/uluslarüstü dev şirketler ve yerli ortakları devreye girmişlerdir. Böylece büyükşehir belediyeleri, gerek ulusal ekonomi gerekse yerel düzeyde küreselleşme süreci ile eklemlenmişlerdir.

Özet İngilizce :

The public services being given by the state, has been the major principle behind the founding and structural establishment of Nation-State of Turkey. This structure has been modified by the neo-liberal policies that were applied along with the process of globalization since the 1980’s. Privatization was used as the main tool for this modification. Global organizations and their extensions being the international/multinational/supernational giant corporations and their local partners have taken their role with privatization. Therefore, the municipalities have been involved in and bolted with globalization process at the national economy scale as much as the local level.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :