Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of free trade agreements on turkish economy

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi 1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

The rise of globalization trends in economical, social, technological, legal and political areas all over the world brings partnerships and associations of countries in its train. These partnerships and associations can be either regional or dual. Free trade agreement (FTA) is an activity of gradually increasing importance among the countries that participate in partnerships and associations. Moreover free trade agreement is one of the most advanced models of economical partnership between the countries that take part in the agreement. Besides free trade agreements have goals of promoting economical partnerships between the countries that take part in the agreement and abolishing the obstacles on the transfer of services and products whereas these agreements aim the development of political, technological and social relationships between these countries. As a result of international economical and political integration that has accelerated rapidly since 2000, free trade agreements are signed by Turkey. In a way, these pacts provide the growth of Turkish foreign trade and in another way; they help the firms and associations to open up for the international competition. The effects of free trade agreements signed by Turkey on Turkish economy and foreign trade are discussed in this study.

Özet İngilizce :

Dünyada küreselleşme hareketlerinin ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuki ve siyasi alanlarda artması ülkeler arasındaki işbirliklerini ve bütünleşmeleri de beraberinde getirmiştir. Bu işbirliği ve bütünleşmeler bölgesel olabildiği gibi ikili de olabilmektedir. Serbest ticaret antlaşmaları bu anlamda önemi hızla artan ülkeler arasındaki işbirliği ve bütünleşme hareketlerinden birisidir. Serbest ticaret anlaşmaları anlaşmaya taraf olan ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin en gelişmiş modellerinden birisidir. Serbest ticaret anlaşmaları taraf ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek ve mal ve hizmet dolaşımının önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemek ana amacı yanında antlaşmaya taraf olan ülkeler arasındaki siyasi, teknolojik ve sosyal ilişkilerin arttırılmasını da hedeflemektedir. Türkiye’nin imzaladığı STA 2000’li yıllarla birlikte artan bir hızla devam eden uluslar arası ekonomik ve siyasi bütünleşmelerin bir sonucudur. Bu antlaşmalar bir yandan Türkiye’nin dış ticaretinin artmasına olanak sağlarken diğer yandan da işletmelerinin ve kurumlarının uluslar arası küresel rekabete açılmasının yardımcısı olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’nin imzaladığı Serbest Ticaret Antlaşmalarının (STA) Türk ekonomisine ve dış ticaretine etkileri tartışılmaya çalışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :