Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of fiscal policy rules on fiscal balance: the perspectives on turkish economy

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

In public finance theory fiscal rules have been one of the main stabilization tools in obtaining budget balance and public finance balance. Many developed and developing countries have implemented specific fiscal policy rules so as to struggle with domestic distortions in economy. Balanced budget or deficit rules, borrowing rules and debt or reserve rules have been the most important rules that have been implemented in specific countries. A fiscal rule should ensure the solvency of the state, contribute to sustainability of fiscal policies by avoiding pro-cyclical behavior of the fiscal policy instruments and be simple and credible so as to be implemented effectively. In Turkish economy a specific form of a fiscal rule has been implemented since 2000 economic crisis. During 2000-07 period the Governments used a specific form of fiscal policy rule –non-interest budget surplus of 6,5 percent- so as to reduce instability. Although strict fiscal policies based on this target helped public finance balance to improve, they led private investments to decrease and unemployment rates to increase in the long run.

Özet İngilizce :

Kamu maliyesi teorisinde mali kurallar, kamu mali dengesinin sağlanmasında temel araçlardan biri haline gelmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke ekonomideki istikrarsızlıklarla mücadele etmek için spesifik maliye politikası kurallarını yürürlüğe koymuşlardır. Denk bütçe veya bütçe açığına yönelik kurallar, borç stoku veya rezerve yönelik kurallar çeşitli ülkelerce yürürlüğe konulan en önemli kurallardır. İdeal bir mali kural iyi tanımlanmalı, şeffaf, basit, esnek olmalı, makroekonomik politikalarla uyumlu ve de etkin politika çalışmaları tarafından desteklenir olmalıdır. Türkiye ekonomisinde spesifik bir mali kural 2000 ekonomik krizinden bu yana yürürlüktedir. 2000–2007 yılları arasında Hükümetler istikrarsızlıkla mücadelede spesifik bir mali kural olarak % 6,5 oranındaki –faiz dışı bütçe fazlası- kuralını benimsemişlerdir. Belirli hedef üzerine odaklanan kuralcı mali politikalar kamu mali dengesinin sağlanmasına yardım etse de, uzun dönemde özel yatırımların azalmasına ve işsizliğin artmasına da yol açabilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :