Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The correlation between the social genders and reaction to tax

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi 1
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the discovery of a research conducted with 1.000 subjects shall be reviewed in terms of gender difference. The research subject that constitutes the resource of the study is the investigation of taxpayers’ reactions towards tax. In this respect, initially, the aim and scope of the research shall be identified; later on the demographic info of the research shall be presented and the findings shall be displayed. In the last chapter of the research, the correlation between social gender and reaction to tax shall be reviewed.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada İstanbul’da 1.000 denekle yürütülmüş bir araştırmanın bulguları cinsiyet farklılığı açısından incelenecektir. Çalışmanın kaynağını teşkil eden araştırmanın konusu mükelleflerin vergiye karşı tepkilerinin incelenmesidir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle, araştırmanın amacı ve kapsamı tanımlanacak; sonrasında araştırmaya ait demografik bilgiler sunularak, bulgulara yer verilecektir. Çalışmanın son bölümünde ise cinsiyet ile vergiye karşı tepki arasındaki ilişki incelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :