Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reel döviz kuru istihdam ilişkisi: türkiye imalat sanayi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada reel döviz kurlarında ortaya çıkan gelişmelerin istihdam üzerinde yarattığı etkiler Türkiye imalat sanayi örneğinde analiz edilmeye çalışılmıştır. Türkiye'de farklı amaçlarla ulusal paranın yabancı paralar karşısında aşırı değerli tutulması ekonomide önemli etkilere yol açmıştır. 2001 yılında esnek kur sistemine geçilmesiyle reel döviz kurlarının yükselmesi (ulusal paranın yabancı paralar karşısında aşırı değerlenmesi) daha belirgin bir hale gelmiş ve bu durum üretim ve dış ticaret sektöründe yapısal dönüşümlere yol açmıştır. Üretimin ve ihracatın ithalata bağımlılık oranları artarken, üretim artışlarının görece teknoloji yoğun ve ithalata bağımlılık oranlarının yüksek olduğu sektörlerde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Aynı şekilde imalat sanayinde çalışan başına sermaye miktarı artmış ve dolayısıyla emek-sermaye oranı sermaye lehine bozulmuştur. İmalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyacını ağırlıklı olarak döviz cinsinden borçlanarak karşıladığı ve bu durumun ithal girdi bağımlılığını arttırdığı belirlenmiştir. Yüksek reel döviz kurlarının zemin hazırladığı söz konusu gelişmeler imalat sanayinde üretim miktarı ile istihdam arasındaki ilişkiyi zayıflatmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

this study, the effects of real exchange rates movements on employment in the case of Turkish manufacturing industry were analyzed. Keeping the national currency overvalued against foreign currencies for different purposes has led to significant effects in the economy in Turkey. In 2001, the transition to a flexible exchange rate system, the rise in real exchange rate (overvaluation of national currency against foreign currencies) has become more pronounced, and this has led to structural transformations in production and foreign trade sector. It has been found that dependency of both exports and production on imports increased and that production were increased in relatively technology-intensive industries with high rates of dependency on imports. Likewise, the amount of capital per worker in manufacturing industry increased, and therefore labor-capital ratio deteriorated in favor of capital. We also found that firms operating in the manufacturing industry meet their financing needs by borrowing heavily in foreign currency, and this situation contributes to increase dependence on imported inputs. High real exchange rate developments prepared the way for the manufacturing industry in which the relationship between production and employment has been weakened.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :