Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama alanında yapılan araştırmalarda elde edilen aritmetik ortalama ölçek orta noktasına eşit midir?

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma (1) Türkiye’de pazarlama alanında yapılan araştırmalarda elde edilen ortalamaların, kullanılan ölçeklerin nötr noktasına eşit olduğu savını sınamayı ve (2) cevap alternatifi sayısına göre cevaplama tarzında ne tür değişiklikler meydana geldiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 1999–2007 yılları arasında gerçekleştirilen Ulusal Pazarlama Kongreleri Kitaplarında ve 2000–2007 yılları arasında yayınlanan Pazarlama Dünyası Dergilerinde, tutum ölçeği kullanarak ölçülen değişkene ilişkin aritmetik ortalamaları sunan veya bulgularını frekans tablosu olarak ortaya koyan makaleler incelenmiştir. Araştırma amacına uygun kabul edilen 76 makaledeki 2443 aritmetik ortalama araştırmanın kapsamına dâhil edilmiştir. Bulgular ortalamaların nötr noktada toplanmadığını ve cevaplayıcıların cevaplarını çoğunlukla ölçek orta noktalarından daha yüksek belirttiklerini ortaya koymaktadır. 3 cevap alternatifli ölçekte DARS ve ERS, hem 4 hem de 5 cevap alternatifli ölçekten daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir. 5 cevap alternatifinde MPR, 3 cevap alternatifinden daha düşük düzeyde bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This paper aims (1) to appraise means of measured concepts in marketing related fields in terms of number of scale points employed and (2) to investigate relationship between the number of scale points and response styles. In line with this aim papers, which were published in proceedings of national marketing congress (UPK) and journal of Pazarlama Dunyasi between 2000 and 2007, presenting the findings as means and as frequency tables have been recovered. In conjunction with the aim of our research 2443 variables from 76 articles were extracted. Findings indicate that means are not equal to neutral point of the scales that were utilized for individual studies; moreover, respondents indicate their responses above the scale neutral. Both DARS and ERS are higher at 3 response categories than 4 or 5 response categories. MPR is higher at 3 response categories than 5 response categories.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :