Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel sektöründe yenileme yatırımlarının finansmanı: marmaris’te bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi2
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Especially in the 1980’s and 1990’s, Turkey has made a great hospitality investment progress in order to meet the increasing tourism demand. Renovation of the hospitality businesses, which have worn-out through time, is vitally important for maintaining quality standards and competitive strengths. Achieving this depends on obtaining funding sources under appropriate conditions. The aim of this research is, identifying the funding sources used in investments and financing problems of the hospitality businesses operating in Turkey during the period of operation. This study was designed as a qualitative research. In this context It is conducted in-depth interviews through structured questions with managers of large-scale lodging businesses in Marmaris. According to findings of the research, during the period of operation, large-scale lodging businesses have been using following sources; mid-term bank loans, short-term bank loans, leasing, auto (internal) financing, respectively to finance their investments. In general, businesses do not assess the financing conditions as negative. The primary drawback is high costs of funding sources.

Özet İngilizce :

Türkiye’de, artan turizm talebinin karşılanabilmesi için özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda büyük konaklama yatırımı atağı yapılmıştır. Zamanla eskiyen konaklama işletmelerinin yenilenmeleri, kalite standartlarının ve rekabet güçlerinin korunabilmesi için yaşamsal bir öneme sahiptir. Bunun başarılması, uygun koşullarda finansman kaynaklarının bulunmasına bağlıdır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de konaklama işletmelerinin faaliyet döneminde yatırımların finansmanında kullanılan kaynakları ve finansman sorunlarını tespit etmektir. Araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede yapılandırılmış sorular yardımıyla Marmaris’te büyük konaklama işletmelerinin yöneticileri ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, büyük konaklama işletmeleri, işletme döneminde yatırımların finansmanında en çok, sırasıyla, orta vadeli banka kredileri, kısa vadeli banka kredileri, finansal kiralama ve iç finansman kaynaklarını kullanmaktadırlar. İşletmeler genel olarak finansman koşullarını olumsuz olarak değerlendirmemektedirler. En başta gelen olumsuzluk, finansman kaynaklarının maliyetinin yüksek olmasıdır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :