Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kayıt dışı ekonomi ve işsizlik ilişkisi: türkiye örneği (2000/1 – 2011/2)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
272
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kayıt dışı ekonomi ile eğitim düzeylerine göre işsizlik türleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 2000/1 – 2011/2 dönemine ait çeyrek verilerin kullanıldığı çalışmada, Yapısal VAR yaklaşımı ile analiz gerçekleştirilmişir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ise, lise ve dengi meslek lisesi mezunlarına ait işsizlik oranlarının kayıt dışı ekonominin granger nedeni olduğu buna karşılık kayıt dışı ekonominin sadece okuryazar olmayan gruptaki işsizlik oranlarının granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between the shadow economy and types of unemployment in different education levels was analyzed. The quarterly data which cover the period of 2000/1 – 2011/2 was used and the analysis was performed by Structural VAR approach. According to the results of the study showed that there is bi-directional granger causality from unemployed people who graduated high school and vocational high school to shadow economy and on the contrary there is bi-directional granger causality from shadow economy to unemployed people who are not literate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :