Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu açıkları ve borçlanma ilişkisi: türkiye, azerbaycan, kazakistan ve kırgızistan üzerine bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi 1, Bilinmiyor2
Görüntülenme :
288
DOI :
Özet Türkçe :

Borçlanma gelişmiş ülkelerde büyüme ve kalkınmanın finansmanında ve teknolojinin geliştirilmesinde önemli bir finansman kaynağı olarak ortaya çıkarken kimi gelişmekte olan ülkelerde ise kamu açıklarının finansmanında önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Kamu harcamalarının finansmanında vergiler temel finansman kaynağı olarak kabul edilmektedir. Harcamaların gelirleri aştığı dönemlerde ki bu durum gelişmiş ülkelerde nadiren görülürken gelişmekte olan ülkelerde yapısal problemlerle ortaya çıkan temel ekonomik istikrarsızlık unsuru olarak kabul edilmektedir, iç ve dış borçlanma önemli alternatifler olarak devreye alınmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yatırım kararlarına yön veren bir takım faktörler bulunmaktadır. Reel faiz oranları bu bağlamda önemli bir değişken olarak kabul edilmektedir. Kamu borçlanmasına yoğun bir biçimde başvurulması faiz oranları üzerinde baskılar yaratarak özel yatırımları dışlamakta, büyüme ve kalkınma sürecini olumsuz etkilemektedir. Yüksek düzeydeki kamu açıklarının da faiz oranı, ekonomik büyüme, enflasyon ve kamu borç düzeyi gibi makro değişkenler üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu söylenebilir. Söz konusu değişkenlerdeki olumsuz gelişmeler ise bir süre sonra daha yoğun ve dolayısıyla çok daha maliyetli kamu açıklarının ortaya çıkmasına yol açacaktır. Çalışmada kamu açıkları ve borçlanması arasındaki ilişkisi öncelikle teorik düzeyde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan pratiğinde de deneysel düzeyde imcelenmeye çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

While borrowing is accepted as important source of financing for growth, development and technology producing in developed countries, is accepted as important source of financing for public deficits in some developing countries. As it is known, taxes are the most important financing resources for covering the public expenditures. However, at the periods of time that expenses exceed incomes (while this situation is seen periodically in developed countries, held as a chronic case in developing countries and assessed as an economical instability element that is mostly comes with structural problems.) The most important kinds of alternative financing methods that is used for financing the concerned deficits and that takes place in most theoretical discussions, is domestic and external debt. There are plenty of factors which give shape to the amount and the decisions of private investments in developing countries. Real interest rate is the important factor in this process. Public debt that uses to finance intensively public deficits has crowding out effect on private investment level by high interest rate and affect the growth and development process negatively. On the other hand, public deficits in high level are accepted as the cause of negative progress on most of macro economic variables such as interest rate, economic growth, inflation and public debt. Also, problems those caused by deficit become the reasons that lead to more public deficits and make it more costly. The purpose of this study is to examine the relationship between public deficits and public debt on the theoretical generally and empirical grounds for Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan and Kyrgyzstan.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :