Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Integrating the informal sector into the formal economy: some policy implications

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

This study presents a survey of studies on informal sector with special emphasis on country experiences on integration of informal economic activities. Informal sector is a controversial topic since for many scholars, informal economic activities distort economy while according to others, it may contribute to economic growth. Yet, there is a growing consensus on the necessity to promote the informal sector on account of its importance with respect to employment and poverty issues alike. The previous experiences on integrating informal sector into the formal economy show that formalization schemes are not guaranteed from the viewpoint of the organized sectors, but rather by the benefits that access to formality may bring in fostering the development of informal activities and the relevant parties. Yet, oversight campaigns targeting informal activities are often overrated by the need to widen the tax base, cut down on tax evasion and punish illegality. In the Turkish economy context, the low levels of tax revenues despite high tax rates suggest that Turkish economy is on the right side of the Laffer curve. Therefore policymakers should seek ways to extend the tax base.

Özet İngilizce :

Bu çalışma kayıtdışı ekonomiye ilişkin yapılmış çalışmaları, kayıtdışı kalan ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması ülke deneyimlerine özel vurgu yaparak ele almaktadır. Kayıtdışı ekonomi tartışmalı bir konudur; şöyle ki, kayıtdışı ekonomik faaliyetler, kimi akademisyenlere göre ekonomiyi bozmakta; bazı akademisyenlere göre ise ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Öte yandan, kayıtdışı ekonominin istihdam ve yoksulluğa ilişkin öneminden dolayı, teşvik edilmesi gerektiği yolunda giderek artan bir görüş birliği mevcuttur. Kayıtdışı ekonominin kayıtlı ekonomiyle bütünleşmesi deneyimleri, kayıt altına alma tasarılarının örgütlendirilen sektörler açısından garantide olmadığını; ancak, kayıtlı ekonomiye olan erişimin kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin gelişimini hızlandırması yoluyla ilgili taraflara fayda sağladığını göstermektedir. Öte yandan, kayıtdışı faaliyetleri hedef alan hatalı kampanyalar, vergi tabanını genişletme, vergi kaçırmayı azaltma ve yasadışılığı cezalandırma gereğine fazlaca önem vermektedir. Türkiye ekonomisi çerçevesinde, yüksek vergi oranlarına rağmen düşük olan vergi gelirleri, ekonominin Laffer eğrisinin sağ tarafında olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, politika yapıcılar vergi tabanını artırmanın yollarını aramalıdır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :