Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisatta matematiksel yaklaşım sorunu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma iktisatta yöntemsel bir araç olarak kullanılan matematiksel yaklaşımın değerlendirilmesi üzerinedir. Matematiksel yöntem açıklığı ve belirginliği sebebi ile sözel yaklaşıma tercih edilmiştir. Bu sebepten ötürü teorik açıklamalar sistematik tutarlılık bakımından daha destekleyici hale gelmektedir. Ancak matematiğin iktisattaki yeri konusunda birçok değerlendirme var olagelmiştir. Bunlardan iki tanesi dikkate değer; bazıları matematiksel yaklaşımın teori üretim sürecinde sağlam bir altyapı sağladığını ileri sürmektedir. Diğerleri ise derinlikli teorik altyapı yokluğu ile birlikte giden aşırı matematik kullanımının gerçeklik ve iktisat teorisinin güvenirliliği açısından verimsiz sonuçları yol açabileceğini iddia etmektedir. Bu çalışmada, adı geçen bakış açıları farklı sonuçlara varmalarını sağlayan mantık süreçlerini değerlendirme yolu ile ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

This study attempts to assess the mathematical approach as a methodical instrument in economics. Mathematical methods have been preferred to verbal approach for the reason of clearance and definiteness of math. Therefore theoretical arguments turn out to be more supportive in respect to systematic coherence. In spite of this fact, there have been various assertions about the role of math in economics. Two of them are noteworthy; some argue that mathematical methods provide concrete basis for theorizing. Others claim that over-usage of math with the absence of profound theoretical background might give unfruitful outcomes for the sake of reality and the reliability of economic theory. In this study, these points of view are considered in the way of evaluating their reasoning that lead different comments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :