Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eskişehir’de tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi 1
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Eskişehir-Türkiye’de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) kullanım düzeylerini, çeşitlerini ve TAT kullanımını etkileyen faktörleri incelemektir. Kent merkezinde yaşayan 300 cevaplayıcı tesadüfî örnekleme göre belirlenmiş ve kendilerine anket uygulanmıştır. Bulgulara göre, cevaplayıcıların %60’ı çeşitli TAT türleri kullanmaktadır. Sosyo-demografik özelliklerin genel TAT kullanımı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığı gözlenmiştir. Buna karşılık, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirlik ve maliyetinin genel TAT kullanımı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the types and the use of Complementary and Alternative Medicine (CAM), as well as the factors affecting the use of CAM in Eskişehir, Turkey. 300 respondents were selected randomly from the city center and questionnaires were applied. Results show that 60%of the respondents use different types of CAM. Sociodemographic characteristics did not show any significant effect on the overall use of CAM. However, accessibility and the costs of health services had significant effects on the overall use of CAM.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :