Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effects of economic growth on democratization in transition economies: a panel data approach

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi 1, Bilinmiyor2
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Democratization had occurred in a long historical process and had developed itself by having different evolutions. It had been claimed that democratization was based on some social conditions until 1959. However, Lipset (1959) suggested that democracy is based not only on social conditions but also on economic growth. Relationships between economic growth and democratization have been a significant issue for many studies particularly in the last three decades. Within this study, the effects of economic growth on democratization have been investigated by using a panel data set for 1993-2005 periods for 24 transition economies. According to the estimating results, democratization process is positively affected by income level. Whilst democratization level is negatively affected by increasing population, the effect of inflation is ambiguous.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Demokratikleşme uzun bir tarihsel süreç içinde ortaya çıkmış ve farklı evrimler geçirerek kendi kendini geliştirmiştir. 1959 yılına kadar demokratikleşmenin bir takım sosyal şartların etkisine bağlı olduğu ileri sürülmekteydi. Bununla birlikte Lipset (1959) demokratikleşmenin yalnızca bazı sosyal şartlara değil aynı zamanda iktisadi büyümeye de bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Bu bağlamda iktisadi büyüme ve demokratikleşme arasındaki ilişkiler özellikle son otuz yılda literatürde sıklıkla ele alınmıştır. Bu çalışmada 1993–2005 dönemine ait panel veri ile 24 geçiş ekonomisi için iktisadi büyümenin demokratikleşme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre gelir düzeyi arttıkça ülkelerdeki demokratikleşme süreci olumlu olarak etkilenmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular literatürde yer alan ve demokratikleşmenin enflasyondan olumsuz olarak etkilendiğine dair görüşleri desteklememektedir. Elde edilen bir diğer sonuç ise nüfus artışının demokratikleşmeyi olumsuz olarak etkilediği yönündedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :