Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış finansal liberalleşme sonrası türkiye’nin dış borç dinamiğindeki değişmeler: bir literatür araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Dış borç sorunu Türk ekonomisinin öncelikli sorunlarındandır. Türkiye'de dış finansal liberalleşmeye geçişle birlikte dış borçlar sürekli artmış, gelinen noktada sürdürülebilirliği tartışılmaya başlanmıştır. Dış finansal liberalleşme ile birlikte kamu kesiminin dış borç içerisindeki payı azalırken, özel sektör borçlarındaki artış, dış borç stokunun artmasında etkili olmaktadır. Dış borç stokunun yüksekliği ekonomiyi daha kırılgan hale getirerek sürdürülebilir borç yapısını sürdürülemez hale getirebilmektedir. Bu çalışmada, dış finansal liberalleşme sonrası Türkiye'de dış borçların gelişim seyri ve sonuçları incelenmektedir. Çalışma sonucunda, dış finansal liberalleşme sonrası Türkiye'nin dış borç stokunun sürekli yükseldiği iddiasının doğru olduğu, ancak GSYİH artışı nedeniyle borç ödeme gücünün göstergesi olarak Dış Borç/GSYİH oranının yükselmediği ortaya çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

Foreign dept problem is one of the predecessor problems in Turkey. Foreign debts increased constantly along with financial liberalization and it was started to argue about its sustainability. While public sector's rate decreases in foreign debt with external financial liberalization, increasing in the private sectors debts become effective on increasing in foreign debt stock. Height of foreign debt makes economy more sensitive and renders sustainable debts to unsustainable. . In this study, after the external financial liberalization, development process and results of external debts in Turkey has being researched. As a result of study, it is emerged, after the external financial liberalization; the claim that external debts of Turkey regularly increased is right but due to GDP increasing External Debt/ GDP which is the indicator of solvency hasn't increased

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :