Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biçimsel olmayan mentorluk yoluyla öz-etkinliğin artırılması

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

It is very likely to come across a number of studies suggesting that mentoring has a positive effect on organizational commitment, job satisfaction, and socialization, and communication, information sharing and learning. This research particularly focuses on whether employee self efficacy as a personality trait could be promoted by means of mentoring. With the participation of 110 employees working in a technopolis in Ankara, the study revealed that there was a relationship between two mentoring sub-dimensions (career and psychosocial) and self-efficacy sub-dimensions: soldier on, constant effortinsist beliefs.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mentorluk faaliyetlerinin örgütsel bağlılığı, tatmini, sosyalizasyonu, iletişim ve bilgi paylaşımı ve öğrenmeyi arttırıcı etkisinin olduğu, işdevrini düşürdüğü yönünde pek çok araştırmaya rastlamak mümkündür. Bu araştırma daha çok bir kişisel özellik olan çalışanların öz-etkinliklerinin mentorluk aracılılığıyla arttırılıp artırılmayacağına odaklanmıştır. Araştırmaya katılan 110 teknokent çalışanından elde edilen bulgular analiz edildiğinde; “mentorluğun psikososyal işlevlerinden koçluk ve benimsenme, kariyer işlevlerinden ise koruma ve beceri kazandırma” ile “öz-etkinlik boyutlarından yılmama ve sürekli çaba-ısrar inançları” arasında ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :