Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni çalışanları işletmede tutmanın yolu: çalışan oryantasyonu, perakendecilik sektöründe çalışan oryantasyonu ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu, çalışan oryantasyonudur. Çalışanların yeni işyerlerine ve işlerine alıştırılması, birçok organizasyonda en çok ihmal edilen fonksiyonlardan biridir. Etkin bir oryantasyon programı veya böyle bir programa sahip olamamak, yeni çalışanların hızlı bir biçimde verimli hale gelmesinde önemli bir farklılık meydana getirecektir ve bu programlar organizasyon için uzun dönemli diğer etkilere sahiptirler. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, bir alan araştırması ile çalışan oryantasyonunun önemine işaret etmektir. Çalışmanın sonuçla-rı, bu araştırma grubundaki çalışanlar için, çalışanların eğitimcinin performansı, eğitim içeri-ğinden elde ettikleri tatmin düzeyi ile örgütsel bağlılıkları arasında doğru bir orantı olduğuna işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

The topic of this paper is the employee orientation. Orienting employees to their new workplaces and their jobs is one of the most neglected functions in many organizations. An effective orientation program - or the lack of one - will make a significant difference in how quickly a new employee becomes productive and these programs has other long-term impacts for organizations. In this context, the aim of this paper is to point importance of employee orientation with a field study. This field study's results indicate that there is a direct propor-tion between employee's satisfaction level about trainer performance, training contents and organizational commitment for this research group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :